Sonatype CLM Mavenille (2023)

Projektin komponenttien arviointi Sonatype Lifecyclen avulla

The arvioida goal skannaa projektin riippuvuudet ja rakentamisen artefaktit ja lähettää tiedot suoraan Sonatype Lifecyclelle politiikan arviointia varten.

 • Maven-koontiversio epäonnistuu, kun analyysitulokset käynnistävät epäonnistuneen toiminnon annetussa vaiheessa.
 • Kaikkien alimoduulien riippuvuudet otetaan huomioon, kun niitä kutsutaan monimoduuli-/aggregaattoriprojektiin.
 • Arviointitavoitetta ei voi sitoa elinkaarivaiheeseen.
 • Tulokset ovat nähtävissä Lifecycle-sovelluksessa sovelluksen viimeisimmän raportin alla tai oheisen linkin kautta.

Komentoriviargumentit ovat:

ParametriPakollinen / oletusKuvaus
clm.serverUrl edellytetäänSonatypen elinkaaren URL-osoite
clm.serverId
Käytetään todentamiseen, ja sen on vastattava Maven-asetuksissa määritetylle IQ Server -kokoonpanolle annettua tunnusta.
clm.käyttäjänimi Katso kuvausKäyttäjä todentaa pääsyn IQ Serverillä. Harkitse korvaamista käyttäjätunnuksella.
 • Ei vaadita käytettäessäclm.serverId. Mukaan lukien korvaa Mavenin asetukset.
clm.password Katso kuvaus

Salasana tai pääsykoodi IQ-palvelimen käytön todentamiseksi.

 • Ei vaadita käytettäessäclm.serverId. Mukaan lukien korvaa Mavenin asetukset.
clm.pkiAuthentication
Siirrä Java-virtuaalikoneeseen todennusta varten.
clm.organisationId
Organisaation tunniste, jota käytetään aikanaautomaattinen sovellusten luominen.
clm.applicationId edellytetään

Sovelluksen tunniste, jota vastaan ​​käytäntöä suoritetaan. Tämä parametri on pakollinen.

 • Käyttääautomaattinen sovellusten luominenlisätäksesi uusia sovelluksia, kun käyttämätön tunnus annetaan.
clm.resultFile

Polku JSON-tiedoston sijainnin määrittämiseksi, johon seuraavat tiedot tallennetaan:

  • ApplicationId: Sovellustunnus
  • scanId: Organisaation tunnus
  • reportHtmlUrl : URL-osoite raportin HTML-versioon
  • reportPdfUrl : URL-osoite raportin PDF-versioon
  • reportDataUrl : URL-osoite raportin dataversioon (käytettäväksi CURL:n tai vastaavan työkalun kautta)
clm.stage 'rakentaa'

Vaihe, jota vastaan ​​ajaa politiikkaa.

 • Mahdolliset arvot: kehittää , rakentaa , vaiheessa julkaisu , vapauttaa, ja toimia.
 • " kehittää "-vaihe tuottaa väliaikaisen raportin, jota ei säilytetä käyttöliittymässä.
clm.additionalScopes

Ylimääräinenlaajuuksiasisällyttää osat arvioinnin aikana.

 • Mahdolliset arvot: testata , tarjotaan ,järjestelmä .
 • Erota luettelo pilkuilla useamman kuin yhden lisäalueen saamiseksi.

Mukana riippuvuudet

Vain riippuvuudet koota ja suoritusaika ulottuvuuksia harkitaan, koska tämä kuvastaa sitä, mitä muut Mavenin pakkauslaajennukset tyypillisesti sisältävät. Riippuvuudet laajuuksien kanssa testata , tarjotaan ja järjestelmä on lisättävä manuaalisesti.

Katso Mavenin dokumentaatio laajuuksista ja täältä.

Monimoduuli-/aggregaattoriprojektin arviointi

Sonatype CLM for Maven -analyysiä voidaan käyttää aggregaattoriprojektia vastaan. Kun se suoritetaan aggregaattoriprojektissa, se laskee kaikkien alimoduulien riippuvuudet ja transitiiviset riippuvuudet ja ottaa ne kaikki huomioon käytäntöarvioinnissa.

Arvioi esimerkki tavoitteen kutsumisesta

Esimerkki kutsusta on alla.

mvn com.sonatype.clm:clm-maven-plugin:evaluate -Dclm.additionalScopes=test,provided -Dclm.applicationId=test -Dclm.serverUrl=http://localhost:8070 -Dclm.username= - Dclm.password=

Arvioi tavoitteen esimerkkituloksia

The arvioida tavoite kirjaa toimintansa lokiin ja ilmoittaa luodun raportin sijainnin.

[INFO] --- clm-maven-plugin:2.46.0-01:evaluate (default-cli) @ line-comm-03 ---[INFO] Aloittaa skannauksen......[INFO] Arvioidaan käytäntöjä http://localhost:8070 ...[VIRHE] Sonatype IQ ilmoittaa, että "Security-Critical" -käytäntö epäonnistuu komponentissa "org.apache.logging.log4j:log4j-core:2.9.0", jonka hash on '052f6548ae1688e126c2' rajoituksen vuoksi. 'Kriittisen riskin CVSS-pisteet': Tietoturvahaavoittuvuuden vakavuus >= 9, koska: Löytyi tietoturvahaavoittuvuus CVE-2021-44228, jonka vakavuus on >= 9 (vakavuus = 10.0) [VIRHE] Sonatype IQ raportoi, että komponentin org tietoturvariskin käytäntö epäonnistuu .apache.logging.log4j:log4j-core:2.9.0' ja tiiviste '052f6548ae1688e126c2' johtuen rajoituksesta 'Kriittisen riskin CVSS-pisteet': Suojaushaavoittuvuuden vakavuus >= 9, koska: Löytyi tietoturvahaavoittuvuus CVE-2024, jonka seula on 45026. 9 (vakavuus = 9,0)[VAROITUS] Sonatype IQ raportoi "Security-Low"-käytäntövaroituksen komponentille "org.apache.logging.log4j:log4j-core:2.9.0", jonka hash on "052f6548ae1688e126c2" CSS-riskirajoitteen vuoksi. score': Tietoturvahaavoittuvuuden vakavuus >= 0, koska: Löytyi tietoturvahaavoittuvuus CVE-2020-9488, jonka vakavuus on >= 0 (vakavuus = 3.7) Suojaushaavoittuvuuden vakavuusaste < 4, koska: Löytyi tietoturvahaavoittuvuus CVE-2020-9488, jonka vakavuusaste on < 4 (vakavuus). = 3.7)[TIEDOT] --------------------------------------------- -----------------------------[INFO] Käytäntötoiminto: Virhe[INFO] Vaikuttavien osien määrä: 1 kriittinen, 0 vakava, 0 kohtalainen[TIEDOT] Avointen käytäntörikkomusten määrä: 2 kriittistä, 0 vakavaa, 1 kohtalainen[INFO] Sääntörikkomusten määrä: 0[INFO] Arvioitujen komponenttien määrä: 5[INFO] Yksityiskohtainen raportti on nähtävissä osoitteessa: http: //localhost:8070/ui/links/application/local-iq-app/report/755d19e970fd491ca2e23f21bea35d58[INFO] --------------------------- -----------------------------------------------[TIEDOT] KOKOONDA VIRHE[INFO] ----------------------------------------------- ---------------------------[TIEDOT] Kokonaisaika: 13.666 s[INFO] Valmistui: 2022-08-22T09:11:08- 04:00[TIEDOT] --------------------------------------------- -----------------------------

Sisältää parametrit Mavenin asetuksissa

Voit määrittää parametreja lisäämällä ne omaan settings.xml tai pom.xml ominaisuuksina.

 http://localhost:8070 testi

Todennus

Voit lisätä Lifecycle-todennustietosi Maveniin settings.xml tiedosto:

 ...  clm_palvelin oma__clm_login username> my_clm_salasana  ... ...

Salasana tulisi parhaana käytäntönä salata. Katso Apache Maven -projektiohjeetsalasanan salausta varten tai määritä todennus komentorivillä.

Yksinkertaistaa komentorivikutsuja

Jos käytät laajennusta usein suorittamalla sitä manuaalisesti komentorivillä ja haluat lyhentää komentoriviä vielä enemmän, voit lisätä laajennusryhmämerkinnän Maveniin settings.xml tiedosto:

 ... com.sonatype.clm ... ... 

Tämän avulla voit kutsua laajennuksen käyttämällä sen lyhennettyä etuliitemuotoa:

mvn ... clm:evaluate

Teloitusten ohittaminen

The clm.skip -parametria voidaan käyttää, kun CLM-laajennuksen suoritus on määritetty projektisi pom.xml-tiedostoon ja haluat välttää tietyn koontiversion suorittamisen. Esimerkki suorituksesta on:

mvn clean install -Dclm.skip=true

Parametri voidaan asettaa myös IDE-kokoonpanossa Maven-koontiversion suorituksia varten tai omaisuutena settings.xml tai pom.xml :

 true

Komponenttihakemiston luominen

The indeksi Sonatype CLM for Maven -tavoitteen avulla voit tunnistaa komponenttiriippuvuudet ja antaa nämä tiedot Lifecyclen CI-integraatioille. Kutsu suoritus indeksi tavoite pakettivaiheen jälkeen.

 • Syntynyt module.xml Lifecycle sisällyttää tiedoston CI-arvioinnin aikana
 • Jotta voit määrittää elinkaarivaiheen manuaalisesti laajennuksen suorittamiseksi, sinun on valittava vaihe sen jälkeen paketti
 • Oletussijainti, johon moduulin tietotiedostot on tallennettu, on ${project.build.directory}/sonatype-clm/module.xml
mvn clean install com.sonatype.clm:clm-maven-plugin:index

Vaihtoehtoisesti voit määrittää suorituksen pom.xml tiedostojen rakennusosio tai a profiili n rakennusosio.

  com.sonatype.clm clm-maven-plugin 2.46.0-01  indeksi   

Yllä olevalla kokoonpanolla normaali Maven-koontiversio käynnistää laajennuksen, joka suoritetaan paketti vaihe.

[INFO] --- clm-maven-plugin:2.46.0-01:index (oletus) @ test-app ---[INFO] Moduulin tiedot tallennettu kansioon /opt/test-app/target/sonatype-clm/module .xml

Ei sisällä jatkuvan integroinnin moduulit

Käytä CI-määrityksen Module Excludes -ominaisuutta sulkeaksesi moduulien arvioinnin pois CI-arvioinnin aikana.

Pilkuilla eroteltu luetteloApache Ant -tyylisiä kuvioitasuhteessa työtilan juureen tarkoittaa moduulin tietotiedostojajättää huomiotta.

Tässä on esimerkki yllä kuvatusta mallista:

**/oma-moduuli/kohde/**, **/toinen-moduuli/kohde/**

Jos sitä ei ole määritelty, kaikki moduulit lisäävät riippuvuustiedot (jos sellaisia ​​on) arviointiin.

Kaikissa yleisissä Java IDE:issä on integraatio Apache Mavenin kanssa, joten niitä voidaan käyttää yhdessä Sonatype CLM for Mavenin kanssa projektien arvioimiseen Sonatype Lifecyclea vastaan.

Tässä osiossa esitellään integraatio JetBrainsin IntelliJ IDEA:n ja Oraclen NetBeans IDE:n kanssa.

Maven-laajennuksen asetukset

Esimerkkiasetuksissamme muiden IDE-laitteiden kanssa käyttöä varten aiomme lisätä Sonatype CLM for Mavenin laajennusmäärityksen pom.xml Analysoitavan projektin tiedosto, joka on dokumentoitu seuraavassa Sonatype CLM for Mavenin konfiguraatiossa. Tämä kokoonpano määrittelee serverUrl IQ-palvelimesta, johon on otettava yhteyttä arviointia varten ApplicationId käytetään tunnistamaan sovellus Lifecycleto-evaluoinnissa ja vaiheessa kokoonpano, jota käytetään arvioinnissa.

  com.sonatype.clm clm-maven-plugin 2.46.0-01 http://localhost:8070 testaa kehitä  

Kun tämä kokoonpano on käytössä, käyttäjä voi käynnistää arvioinnin komentorivillä mvn paketti clm:evaluate .

Tämä johtaa tulosteen, joka sisältää yksityiskohtaisesti analysoitavat komponentit, mahdolliset käytäntörikkomukset ja linkin tuloksena olevaan raporttiin Lifecycle-sovelluksessa.

Voit nopeuttaa kokoamista ohittamalla testin laatimisen ja suorittamisen läpäisemällä -Dmaven.test.skip komentorivin kutsussa, koska sitä ei tarvita CLM-arvioinnissa.

Ymmärrän ajatuksen

Sonatype Lifecycle for IDEAon IntelliJ IDEA:lle suositeltu integraatio, joka on tehokkain IDEA-käyttäjille saatavilla oleva työkalu.

IntelliJ IDEA tukee Maven-projekteja natiivisti, ja voit yksinkertaisesti avata projektin IDE:ssä avaamalla pom.xml-tiedoston.

Kun projektisi on auki ja olet lisännyt Sonatype CLM for Maven -laajennusmääritykset alkaenEsimerkki Sonatype CLM:n kokoonpanosta Mavenille, voit luoda kokoonpanon halutun Maven-komennon suorittamiseksi.

ValitseMuokkaa määrityksiäalkaenJuostavalikosta, paina+-painiketta ja valitseMavenlisätäksesi uuden kokoonpanon. Kirjoita komentorivi ja muut haluamasi tiedot seuraavan kuvan mukaisesti:

Sonatype CLM Mavenille (1)

Painamisen jälkeenOKvalintaikkunassa uusi kokoonpano on saatavillasuorita konfigurointipudota alas myösMaven-projektitnäkymä. Voit avata näkymän käyttämälläNäytävalikko, valitsemallaTyökalut-ikkunaja painamallaMaven-projektit. Näet IDE:n ikkunan, joka näyttää samanlaiselta kuin alla oleva kuva. Se näyttää ajon konfiguraation valitsimen vihreällä toistopainikkeella ylhäällä sekä Maven-projektin, jossa on CLM-arviointiajon kokoonpano.

Sonatype CLM Mavenille (2)

Voit painaa vihreää toistopainiketta suorituksen konfiguraation vieressä tai itse määritysmerkintää Maven Projects -ikkunassa aloittaaksesi koontiversion. Koonnos suoritetaan IDE:n sulautetussa konsoli-ikkunassa ja näyttää kaiken Maven-koontiversion tulosteen, mukaan lukien mahdolliset virheilmoitukset ja linkin tuotettuun raporttiin Lifecycle-sovelluksessa. Käytäntörikkomukset voidaan määrittää aiheuttamaan koontivirhe.

NetBeans IDE

NetBeans IDE tukee Maven-projekteja natiivisti ja voit yksinkertaisesti avata projektin IDE:ssä valitsemallaAvaa projektialkaenTiedostovalikkoon ja navigoimalla projektisi sisältävään hakemistoon.

Kun projekti on avattu, voit laajentaa sitäProjektitiedostot-osiossaProjektitikkuna. Kaksoisnapsauta kohtaa pom.xml tiedosto ja lisää Sonatype CLM for Maven -laajennusmääritykset osoitteestaEsimerkki Sonatype CLM:n kokoonpanosta Mavenille.

Sonatype CLM Mavenille (3)

Jos napsautat pom.xml-tiedostoa hiiren kakkospainikkeella, voit valitaJuokse MavenjaTavoitteetavaamaanJuokse Mavenvalintaikkuna. Anna kokoonpano näytöllä ja älä unohda valitaMuista näin:antamalla nimi. Tämän avulla voit yksinkertaisesti aloittaa määritetyn kokoonpanon osoitteestaJuokse Mavenkontekstivalikko pom.xml tiedosto.

Sonatype CLM Mavenille (4)

Painamisen jälkeenOKmääritetty Maven-suoritus käynnistyy ja näyttää tulosteen, mukaan lukien mahdolliset virheilmoitukset ja linkin tuotettuun raporttiin Lifecycle-sovelluksessaLähtöikkuna. Käytäntörikkomukset voidaan määrittää aiheuttamaan koontivirhe.

FAQs

What is the difference between Sonatype and Maven? ›

Sonatype Nexus and Apache Maven are two pieces of software that often work together but they do very different parts of the job. Nexus provides a repository while Maven uses a repository to build software. Here's a quote from "What is Nexus?": Nexus manages software "artifacts" required for development.

How to deploy artifacts to Nexus using Maven? ›

How to upload the artifacts in Sonatype Nexus using Maven
 1. Step 1 – Install and Configure Nexus Server. ...
 2. Step 2 – [Nexus Server] Create a nexus role containing all required access of Nexus.
 3. Step 3 – [Nexus Server] Create a user which must be used for package deployment by maven to Nexus.
May 8, 2021

What is the URL of Sonatype central repository? ›

A default installation of Nexus Repository Manager includes a proxy repository configured to access the Central Repository via HTTPS using the URL https://repo1.maven.org/maven2/ .

Is Nexus a Maven repository? ›

Historically Nexus Repository Manager started as a repository manager supporting the Maven repository format and it continues to include excellent support for users of Apache Maven, Apache Ant/Ivy, Eclipse Aether, Gradle and others.

Is Maven still being used? ›

Answer: Yes. Maven is an older and generally used alternative for other build automation tools. Gradle is an open-source build automation tool and is designed based on the concepts of Apache Maven and Apache Ant.

Is Maven outdated? ›

Ant and Maven are fairly obsolete at this point in the Java world having been superseded by Gradle, and so aren't really worthy of much discussion. But Gradle is quite good and I think it would stack up very well against the others including sbt.

How to deploy code using Maven? ›

Maven - Deployment Automation
 1. Check-in the code from all project in progress into the SVN (version control system) or source code repository and tag it.
 2. Download the complete source code from SVN.
 3. Build the application.
 4. Store the build output either WAR or EAR file to a common network location.

What is the difference between Maven install and deploy? ›

Maven Install Command: mvn install

The Install Plugin uses the information in the POM (groupId, artifactId, version) to determine the proper location of the artifact within the local repository. The mvn deploy runs the deploy plugin which deploys an artifact to the remote repository.

How to publish Maven artifact to local repository? ›

Publish the library to a local Maven repository
 1. Open the build. gradle file and add id 'maven-publish' to the plugins section.
 2. Click. to load the changes to your project.
 3. In the Gradle tool window, in the publishing section double-click publishToMavenLocal to run the task.
Feb 6, 2023

What is the default port for Nexus Sonatype? ›

By default, the repository manager listens on port 8081. You can change this port, by changing the value in the $NEXUS_HOME/conf/nexus.

What are the different types of repository in Nexus Sonatype? ›

Nexus Repository Manager provides for three different kinds of repositories: Proxy repositories, Hosted repositories and Virtual repositories.

What is the default login for Sonatype? ›

Changing the Administrator Account Password

Lifecycle's default administrator account has the username admin and password admin123. You must change the default password.

What are the two types of maven repositories? ›

There are exactly two types of repositories: local and remote: the local repository is a directory on the computer where Maven runs. It caches remote downloads and contains temporary build artifacts that you have not yet released.

What is the difference between maven and maven repository? ›

Maven local repository keeps your project's all dependencies (library jars, plugin jars etc.). When you run a Maven build, then Maven automatically downloads all the dependency jars into the local repository. It helps to avoid references to dependencies stored on remote machine every time a project is build.

What are the different types of maven repositories? ›

There are 3 types of maven repository:
 • Local Repository.
 • Central Repository.
 • Remote Repository.

What is the replacement for Maven? ›

We have compiled a list of solutions that reviewers voted as the best overall alternatives and competitors to Apache Maven, including Azure DevOps Server, Red Hat Ansible Automation Platform, GitHub, and Jenkins.

Is Maven similar to Docker? ›

Docker belongs to "Virtual Machine Platforms & Containers" category of the tech stack, while Apache Maven can be primarily classified under "Java Build Tools". Some of the features offered by Docker are: Integrated developer tools. open, portable images.

Why do people still use Maven? ›

Maven became very popular since build files were now standardized and it took significantly less time to maintain build files, comparing to Ant. However, though more standardized than Ant files, Maven configuration files still tend to get big and cumbersome.

Why is Maven so difficult? ›

The problem with Maven is that it wraps and hides the details of build management in its quest for ultimate automagical goodness. This makes you nearly helpless if it breaks.

What is the disadvantage of Maven? ›

Disadvantages of Maven

Maven requires maven installation on the system in order to work as well as the maven plug-in that is required for the ide. Dependency cannot be added if the Maven code for an existing dependency is not available.

What is the most stable version of Maven? ›

Apache Maven 3.9.2 is the latest release and recommended version for all users.

How to run an application in Maven? ›

Testing, Building, and Running the Application Using Maven
 1. Import the package into AppTest.java:
 2. Edit the AppTest method: View Code. ...
 3. Review the code. ...
 4. Press Ctrl+S and then run the test cases in AppTest. ...
 5. Review the output. ...
 6. Modify AppTest.java: ...
 7. Press Ctrl+S and then run the test cases in AppTest.java:

What is the POM XML for Maven project? ›

What is a POM? A Project Object Model or POM is the fundamental unit of work in Maven. It is an XML file that contains information about the project and configuration details used by Maven to build the project. It contains default values for most projects.

Is Maven the same as NPM? ›

Key differences between Maven and npm:

Maven has several built-in goals for common build tasks, whereas npm allows developers to define their own scripts and tasks. Dependency management: Maven and npm both provide tools for managing dependencies, but they do so in slightly different ways.

What is the difference between Maven and terraform? ›

Apache Maven can be classified as a tool in the "Java Build Tools" category, while Terraform is grouped under "Infrastructure Build Tools". Some of the features offered by Apache Maven are: Simple project setup that follows best practices - get a new project or module started in seconds.

Do I need to use Maven? ›

The Need for Maven

Maven is chiefly used for Java-based projects, helping to download dependencies, which refers to the libraries or JAR files. The tool helps get the right JAR files for each project as there may be different versions of separate packages.

What are the Maven commands? ›

2. Maven Commands
 • mvn compile: This command is used to compile the project's source code.
 • mvn clean: Here, the project is cleaned to remove all previous-build files generated.
 • mvn test: With this command, one can run project testing steps.
 • mvn test-compile: ...
 • mvn install: ...
 • mvn package: ...
 • mvn deploy:

How does Maven know where to download dependencies? ›

How does maven locate and resolve dependencies? Unlike other repository formats (APT, YUM Rubygems, there is no main index file that enumerates all possible artifacts available for that repository. Maven uses the coordinates values for a given dependency to construct a URL according to the maven repository layout.

How does Maven work internally? ›

The build process in Maven is split up into build life cycles, phases and goals. A build life cycle consists of a sequence of build phases, and each build phase consists of a sequence of goals. When you run Maven you pass a command to Maven. This command is the name of a build life cycle, phase or goal.

What is the difference between sonatype and Artifactory? ›

JFrog Artifactory can be classified as a tool in the "Code Collaboration & Version Control" category, while Sonatype Nexus is grouped under "Java Build Tools". Sonatype Nexus is an open source tool with 527 GitHub stars and 237 GitHub forks. Here's a link to Sonatype Nexus's open source repository on GitHub.

What are the three types of data integrator repositories? ›

There are three types of Repositories.
 • Local Repository − It is used to store the metadata of all objects created in Data Services Designer like projects, jobs, data flow, work flow, etc.
 • Central Repository − It is used to control the version management of the objects and is used for multiuse development.

How do I create a repository in sonatype? ›

To add a repository, log in as an administrator, and click on the Repositories link in the left-hand navigation menu in the Views/Repositories section. Clicking on this link should bring up a window that lists all the configured repositories as displayed in Figure 4.1, “Creating a New Proxy Repository”.

Where are Sonatype Nexus logs? ›

The log is written to the file sonatype-work/nexus/logs/request. log and contains all requests and the username for authenticated requests. The configuration is located in NEXUS_HOME/conf/logback-access.

Is Sonatype Nexus open source? ›

Sonatype Vulnerability Scanner

OSS Index is a free catalogue of open source components and scanning tools to help developers identify vulnerabilities, understand risk, and keep their software safe.

How do I start Sonatype Nexus in Windows? ›

Open command prompt or powershell as administrator. You can browse Nexus at http://localhost:8082 or http://<SERVER_IP_ADDRESS>:8082 . The default username is “admin” . Password is located in the following directory.

What is the purpose of Sonatype? ›

The Sonatype platform empowers speed and security in open source development. It gives organizations total control of their SDLC for more confidence in every piece of open source code, source code, and containerized code.

What is the difference between Maven project and spring starter project? ›

Maven is a build system for java projects (like ant, gradle, buildr, etc.) Therefore, a 'maven web project' would be a web project that uses maven as a build system, whereas a 'spring web project' is just a spring based web project, and it doesn't say anything about which build system is used.

What is the difference between Sonatype and SonarQube? ›

SonarQube, a core component of the Sonar solution, is an open source, self-managed tool that systematically helps developers and organizations deliver Clean Code. Sonatype secures the software supply chain and protects organizations' vital software development lifecycle(SDLC).

What is Nexus Sonatype used for? ›

Nexus by Sonatype is a repository manager that organizes, stores and distributes artifacts needed for development.

What is equivalent to Sonatype Nexus? ›

GitLab, Apache Maven, Git, JFrog Artifactory, and WhiteSource are the most popular alternatives and competitors to Sonatype Nexus. Everyone errs. Make sure your application doesn't.

Who owns Sonatype? ›

Founded in 2000 by Robert F. Smith, Vista Equity Partners is focused on helping software, data and technology-enabled companies sustainably grow and innovate in their markets.

Is Sonatype Nexus free? ›

Sonatype Nexus Repository OSS

Our free artifact repository is your single source of truth for all of your components, binaries, and build artifacts with universal format support.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Dong Thiel

Last Updated: 12/04/2023

Views: 5303

Rating: 4.9 / 5 (79 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Dong Thiel

Birthday: 2001-07-14

Address: 2865 Kasha Unions, West Corrinne, AK 05708-1071

Phone: +3512198379449

Job: Design Planner

Hobby: Graffiti, Foreign language learning, Gambling, Metalworking, Rowing, Sculling, Sewing

Introduction: My name is Dong Thiel, I am a brainy, happy, tasty, lively, splendid, talented, cooperative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.