Matteus 21 | MBBTAG12 Raamattu | {} | YouVersion (2023)

21

Voittomatka Jerusalemiin

(Mc. 11:1-11;Lu. 19:28-40;Jn. 12:12-19)

1Lähestyessään Jerusalemia he kulkivat Betfagen ohi Öljymäellä. Jeesus käski kahta opetuslastaan:2"Mene seuraavaan kylään, niin näet siellä heti naaraspuolisen aasin sidottuna varsoineen. Irrota ne ja tuo ne minulle.3Kun joku kysyy sinulta, sano, että Herra tarvitsee sitä ja hän antaa sen sinulle välittömästi."

4Näin se, mitä profeetta sanoi, toteutui:

5"Sisään#Zac. 9:9.kaupunki#21:5kaupunki:Kreikaksi se ontytär.Siionista sinun tulee julistaa,

'Katso, kuninkaanne tulee.

Hän on nöyrä; katso, hän ratsastaa aasilla,

ja varsalle aasin varsa."

6Opetuslapset menivät ja tekivät sen, mitä Jeesus käski.7He toivat aasin ja varsan Jeesuksen luo, pukivat viittansa selkään ja Jeesus ratsasti.8Monet levittävät viittansa tielle; joku katkaisi puusta oksia ja laski ne tielle.9Huutaa#Psalmi 118:25-26.ihmiset ennen ja jälkeen häntä. He huusivat: "Kiittäkää Daavidin poikaa! Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen! Ylistäkää Herraa!"#21:9YLISTÄKÄÄ HERRAA:tai kaya'yHosianna,joka tarkoittaa myös "Pelasta meidät", mutta sitä käytetään useammin ylistyshuutona.

10Kun Jeesus tuli Jerusalemiin, koko kaupunki oli meteli. "Kuka tämä voisi olla?" he kysyivät.11"Jeesus, profeetta Galilean Nasaretista", vastasi väkijoukko.

Jeesus oli vihainen

(Mc. 11:15-19;Lu. 19:45-48;Jn. 2:13-22)

12Jeesus meni temppeliin ja ajoi ulos myyjät ja ostajat. Hän kaatoi rahan ostaneiden pöydät ja kyyhkysten myyjien istuimet.13sanoi#Yksi. 56:7; Jeremiah 7:11.hän: "Raamatussa sanotaan,

"Kotiani kutsutaan rukoushuoneeksi."

Mutta sinä olet tehnyt siitä varkaiden luolan."

14Kun Jeesus oli temppelissä, sokeat ja rammat tulivat hänen luokseen, ja hän paransi heidät.15Ylipapit ja lainopettajat suuttuivat nähdessään hänen tekemänsä ihmeteot ja kuullessaan lasten huutavan temppelissä: "Kiittäkää Daavidin Poikaa!"

16sanoi#Awit 8:2 (LXX).he sanoivat Jeesukselle: "Kuuletko, mitä he sanovat?"

"Kuulen", Jeesus vastasi. "Etkö lukenut pyhistä kirjoituksista: 'Sinä annoit puhdasta kiitosta vauvojen ja imettävien suusta'?"

17Jeesus jätti heidät ja lähti kaupungista Betaniaan. Hän vietti yön siellä.

Kirottu viikunapuu

(Mc. 11:12-14,20-24)

18Kun Jeesus seuraavana aamuna oli palaamassa kaupunkiin, hänellä oli nälkä.19Hän näki viikunapuun tien varrella ja lähestyi sitä. Hän ei nähnyt hedelmiä, vaan vain lehtiä. Niin hän sanoi sille: "Et koskaan kanna hedelmää!" Puu kuivui heti.

20Opetuslapset näkivät mitä tapahtui ja hämmästyivät. "Kuinka viikunapuu kuivui niin nopeasti?" he kysyivät.

21Vastaus#Mt. 17:20; 1 Kor. 13:2.Jeesus: "Muista: jos uskot etkä epäile, voit myös tehdä samoin kuin minä tein tälle viikunapuulle. Ei vain sitä, että jos sanot tälle vuorelle: 'Poistu siitä ja hyppää mereen', se mitä sanoit, toteutuu.22Mitä ikinä pyydät rukouksessa, sen saat, jos uskot."

Kysymys Jeesuksen vanhurskaudesta

(Mc. 11:27-33;Lu. 20:1-8)

23Jeesus astui temppeliin. Kun hän opetti siellä, ylipapit ja kansan johtajat tulivat hänen luokseen ja kysyivät häneltä: "Mikä oikeus sinulla on tehdä näitä? Kuka antoi sinulle oikeuden tehdä tämä?"

24Jeesus vastasi: "Minäkin kysyn teiltä. Kun vastaat kysymykseeni, kerron sinulle, mikä oikeus minulla on tehdä näitä asioita.25Keneltä Johanneksen oikeus kastaa tuli, Jumalalta vai ihmiseltä?"

Niinpä he puhuivat keskenään: "Jos sanomme Jumalalta, hän sanoo meille: 'Miksi ette uskoneet häntä?"26Mutta jos sanomme ihmisiltä, ​​ehkä mitä kaupunkilaiset tekevät meille, koska kaikki tietävät, että Johannes on profeetta."27Niin he vastasivat Jeesukselle: "Emme tiedä!"

Hän sanoi heille: "En minäkään kerro teille, missä minulla on oikeus tehdä näitä."

Vertaus kahdesta pojasta

28"Mitä mieltä olet tästä? Siellä oli mies, jolla oli kaksi poikaa. Hän tuli vanhimman luo ja sanoi: 'Poika, mene nyt viinitarhaan ja työskentele siellä.'29"En halua", hän vastasi, mutta muutti mielensä ja työskenteli viinitarhassa.30Isä lähestyi myös toista ja sanoi saman asian. Ja hän vastasi: 'Kyllä', mutta ei mennyt viinitarhaan.31Kumpi noista kahdesta totteli isänsä tahtoa?"

"Vanhin", he vastasivat.

Jeesus sanoi heille: "Muistakaa: publikaanit ja portot ovat teitä edellä päästäkseen Jumalan valtakuntaan.32Koska#Lu. 3:12; 7:29-30.Johannes tuli luoksesi ja opetti kuuliaisuutta Jumalan tahdolle, etkä sinä uskonut häntä, mutta publikaanit ja portot uskoivat häntä. Sinä näit tämän, mutta et silti katunut ja kääntynyt synneistäsi, etkä uskonut häneen."

Vertaus viinitarhasta ja maanviljelijöistä

(Mc. 12:1-12;Lu. 20:9-19)

33"Kuunnella#On. 5:1-2.toinen vertaus", sanoi Jeesus. "Oli mies, joka istutti rypäleitä peltoonsa. Hän aitasi viinitarhan, laittoi viinikuurnan ja rakensi tornin. Sitten hän vuokrasi viinitarhan maanviljelijöille ja meni toiseen maahan.34Kun rypäleiden poimintakausi tuli, viinitarhan omistaja lähetti miehensä keräämään osuutensa maanviljelijöiltä.35Mutta talonpojat ottivat miehet kiinni; he hakkasivat yhtä, tappoivat toisen ja kivittivät kolmannen.36Omistaja lähetti henkilökuntaa uudelleen, enemmän kuin ennen, mutta maanviljelijät tekivät heille samoin.37Lopulta hän lähetti poikansa. Hän sanoi itselleen: "Ehkä he kunnioittavat poikaani."38Mutta kun viljelijät näkivät pojan, he puhuivat keskenään: 'Tämä on perillinen. Älä viitsi! Tapetaan hänet, jotta voimme periä hänen perintönsä.'39Niin he tarttuivat häneen, heittivät hänet ulos viinitarhasta ja tappoivat."

40Ja Jeesus kysyi heiltä: "Kun viinitarhan omistaja palaa, mitä hän tekee niille ihmisille?"41He vastasivat: "Hän tappaa nuo jumalattomat ihmiset kauhealla tavalla ja vuokraa viinitarhan toiselle maanviljelijälle, joka antaa hänelle osuutensa sadonkorjuun aikana."

42Jatkui#Psalmi 118:22-23.Jeesus: "Etkö ole lukenut kirjoituksia?

'Kivi, jonka talon rakentajat hylkäsivät

se, josta tuli kulmakivi.

Herra teki sen,

ja se on mahtavaa katsoa!'

43"Siksi minä sanon teille, että Jumalan valtakunta otetaan teiltä ja annetaan ihmisille, jotka ovat kuuliaisia ​​Jumalan tahdolle. [44Joka kaatuu tälle kalliolle, se murskautuu ja joka kaatuu sille, se murskautuu.]"#21:44Muissa käsikirjoituksissa jaetta 44 ei ole kirjoitettu.

45Ylipapit ja fariseukset kuulivat Jeesuksen vertaukset ja ymmärsivät, että hän puhui niistä.46He olisivat pidättäneet hänet, mutta he pelkäsivät ihmisiä, koska he tunnistivat Jeesuksen olevan profeetta.

FAQs

What is the prayer for Matthew 21 1 11? ›

I bless you, Lord, for shining your light upon me, And for sending your son to us, in human frailty. To walk the road we walk. Open my eyes that I may see him coming, And may praise him with a pure heart. And may walk in the way of his suffering, And share also in his resurrection.

What do we learn from Matthew 21? ›

Matt. 21:21 Jesus answered and said to them, Truly I say to you, if you have faith and do not doubt, you can not only do what was done to the fig tree, but also you can say to this mountain, Be taken up and be thrown into the sea, and it will happen.

What does Matthew 7 verse 21 mean? ›

This verse states that some of those who claim to be good Christians will be rejected by Jesus if they have not carried out the will of God.

What is the meaning of Matthew 21 1 11? ›

The prophecy said that Jerusalem's king is coming on a donkey's foal. However, Jesus is not only the king of Jerusalem, He is the King of the Universe! So, the Messiah is coming in gentleness and peace. He is not coming to wage battle, but to lay down His life.

What is the prayer in Matthew 21 21 22? ›

Jesus replied, “Truly I tell you, if you have faith and do not doubt, not only can you do what was done to the fig tree, but also you can say to this mountain, 'Go, throw yourself into the sea,' and it will be done. If you believe, you will receive whatever you ask for in prayer.

What is the prayer on 11 21? ›

And when we meet with difficulties, we want all the more to find strength in you, we want all the more to hope in you and await your victory. Let your light shine into everything, in life and in death. For yours is the kingdom, the power, and the glory for ever and ever. Amen.

Why did Jesus cleanse the temple in Matthew 21? ›

A common interpretation is that Jesus was reacting to the practice of money changers routinely cheating the people, but Marvin L. Krier Mich observes that a good deal of money was stored at the temple, where it could be loaned by the wealthy to the poor who were in danger of losing their land to debt.

What does Matthew 21 1 3 mean? ›

Jesus commands, and we are to obey. His words are powerful and full of authority. He didn't have to quote from the rabbis to speak God's truth; he spoke on his own authority as God's Son. He could command and order out demons, heal the sick, raise the dead, or calm the fiercest storm.

What is the meaning of Matthew 21 1 10? ›

Matthew 21:1–11 follows Jesus on His final, "triumphal" entry into Jerusalem. He rides on a donkey for the final mile or so to intentionally fulfill a prophecy from Zechariah about the king arriving in Jerusalem. The crowds praise Him as the Messiah, lining His path with branches and their cloaks.

What does it mean to have a clean heart before God? ›

It means having an undivided loyalty to God - loving Him above all else. This kind of love comes from a clean heart that has been transformed by the power of the Holy Spirit. When we have this kind of love for God, it will overflow into every area of our lives - including our relationships with others.

What is the main message of Matthew 7 21 27? ›

Jesus uses the everyday example of building on rock. The same is true for our decisions and purposes in life. If we build on the rock of finance, reputation, control, we can collapse. Love of God and love of neighbour are the rock of a life that is fully human, fully alive, fully Christ-like.

What does it mean to have clean hands before the Lord? ›

Here “clean hands” is not a reference to personal hygiene but a metaphor for our spiritual condition—being cleansed from sin (1 John 1:9). It speaks of a life committed to what is right and godly—enabling us to stand blameless before our Lord in the privilege of worship.

What was the main lesson of the parable of the two sons in Matthew 21? ›

In this parable, Jesus reproved those who considered themselves virtuous; whereas those they considered sinners, such as the tax collectors and prostitutes, were accepting the message of John the Baptist and repenting.

What is the meaning of Matthew 21 1? ›

Context Summary. Matthew 21:1–11 follows Jesus on His final, "triumphal" entry into Jerusalem. He rides on a donkey for the final mile or so to intentionally fulfill a prophecy from Zechariah about the king arriving in Jerusalem. The crowds praise Him as the Messiah, lining His path with branches and their cloaks.

What is the meaning of Matthew 21 3? ›

Jesus fulfills a prophecy from Zechariah about the coming of the king to Jerusalem by riding in on a donkey. The people celebrate and praise Him as the Messiah. Jesus drives the marketers and moneychangers out of the temple and heals some people.

What is the moral of Matthew 21 22? ›

Matthew 21:22 Reminds Us to Ask in Faith

Just make today the day. I'm asking him for months, and still not come to the day. I know there are others who are asking you for things, and they're asking in faith, believing you have the power to do this, and yet you're not responding in the ways we're asking.

What does Matthew 21 20 22 say? ›

Jesus elaborated upon His answer to His disciples' question that faith in God was what enabled Him to wither the fig tree. He told them, if you have faith and do not doubt, you will not only do what was done to the fig tree, but even if you say to this mountain, 'Be taken up and cast into the sea,' it will happen.

What does Matthew 5 21 22 mean? ›

In telling His disciples whoever says 'You fool,' shall be guilty enough to go into the fiery Gehenna, Jesus means that their inward anger and hurtful words can cause them to miss out on good consequences from living the principles of the Kingdom of Heaven.

How do I start 21 days of prayer? ›

Begin your day in praise and worship. Read and meditate on God's Word. Invite the Holy Spirit to work in you to will and to do His good pleasure according to Philippians 2:13. Invite God to use you.

What does 21 days of prayer mean? ›

The significance of prayer and fasting for 21 days is to strengthen our relationship with God. We are to focus on God and His wonderful work — not on the things of the world. The Daniel Fast aims to draw us closer to God, yet this is not guaranteed. The growth in Christ depends on how the person spends their time.

What is the purpose of 21 days of prayer? ›

As the hustle and bustle of the holidays wind down and we kick off a new year, we want to take 21 days to intentionally connect with God, reignite a hunger for His presence in our lives, and establish spiritual rhythms necessary to keep us centered on Christ throughout the year.

What are the moral lesson of the cleaning of the temple? ›

It takes work, effort, endurance, patience and persistence. We have to have faith that he will give us all he has promised one day, no matter how things look at present.

Why did Jesus get mad at the money changers? ›

“Jesus drove the money-changers out because he said, 'My house will be a house of prayer, but you have made it a den of thieves. ' God's action teaches me that if you are deceitful or use the church for the wrong reason, you will not be rewarded,” says Kosee, 10.

What does the purification of the temple mean? ›

The Greek painter El Greco represented the theme of the Purification of the Temple a number of times. This subject, symbolizing the cleansing of heresy from the Catholic Church, was popular in the sixteenth century.

What does it mean to cast all your anxiety upon Jesus? ›

Similarly, casting our cares and anxieties on him means that we are moving from trusting our knowledge and abilities to trusting God and resting in his provision. The image of casting our worries upon God is fitting. We don't just tell God our worries; we cast, or throw, them onto him.

What does only God can judge me now mean? ›

It's actually the title of a song by rapper Tupac, where he repeats this phrase over and over. The idea behind the song and its adoption into popular culture is that no one else can judge us about what we do because that is only between us and God.

What does it mean to bear fruit of repentance? ›

We hear John tell his listeners in verse 8, “bear fruit worthy of repentance.” That is, if you repent of your sins, if you confess your sin, say you will turn to God, then there must be something to show for it. It MUST affect the way you live.

What does Matthew 21 23 27 mean? ›

Matthew 21:23–27 Shows Us the Wisdom of Jesus

He knew the intentions of these Jewish leaders. And he was refusing to play their game. They failed to see that they were standing not in judgment of him. He was standing in judgment of them.

What does Matthew 21 8 11 say? ›

Matt 21:8-11 (NIV)

The people in Jesus' day knew He claimed to be the Messiah and those in our verses for today believed that He was the coming Savior. When we believe something we act upon it. Our actions will demonstrate what we believe to be true.

What does Matthew 21 24 27 mean? ›

On the origins of Jesus' authority, the central concern of our passage, the key to Jesus' response was his association with John the Baptist (21:24-27). By using John's baptism as a counter-question, Jesus indirectly correlated his “authority” with John's own, something he had earlier alluded to as well (cf. 11:7-19).

How do I allow God to change my heart? ›

How to Soften Your Heart to God
 1. Start with Prayer and Ask God for a Softer Heart.
 2. A Relationship with God Softens Your Heart.
 3. Understand Why Your Heart has Hardened.
 4. See the Harm of Hardening Your Heart.
 5. Ask for Forgiveness for a Hardened Heart.

How do I cleanse myself of sin? ›

20 Practical Ways to Kill Sin Every Day
 1. Pray for the Holy Spirit's conviction and help. ...
 2. Practice regular confession. ...
 3. Remove the temptation. ...
 4. Tell a friend. ...
 5. Memorize Scripture. ...
 6. Meditate on the cross. ...
 7. Deal quickly with offense. ...
 8. Discern your desires.
Aug 24, 2017

How to be pure in God's eyes? ›

How to Be Pure
 1. Get a New Heart. We are not pure people by nature. ...
 2. Love What God Loves. Indeed, this is the heart of the matter: having a heart that fears and loves God and wants to do the things that bring Him glory. ...
 3. Control Yourself. Self-control helps your progress toward purity. ...
 4. Be Accountable.
Feb 10, 2020

Who will enter heaven according to the Bible? ›

You enter heaven by forgiveness and through the righteousness that Jesus gives you. You do not enter into heaven by the Christian life. It's always true that where faith is birthed, works will follow, but salvation is by grace alone, through faith alone, in Christ alone.

What does 2 knocks mean in the Bible? ›

If you heard two knocks, God could be talking to you about being a faithful witness or being set apart from the world because that's what the number two signifies. I'd check out 222 scriptures.

What does shall not depart from your mouth mean? ›

Whatever affairs of this world we have to mind, we must not neglect the one thing needful. Not to let it depart out of his mouth; that is, all his orders to the people, and his judgments upon appeals made to him, must be consonant to the law of God; upon all occasions he must speak according to this rule, Isaiah 8:20.

How do I come clean to God? ›

"Confess your sins to each other and pray for each other" (James 5:16). With God's help, make a list of the sins against God and others that you have not yet confessed. Then confess to God and to the people you've wronged. Come clean.

Do Christians have to wash their hands before praying? ›

Ablution in the Christian traditions

Before praying, they wash their hands and face in order to be clean before and present their best to God.

What is the meaning of Matt 21 28 31? ›

The parable of the two sons (Matt. 21:28-32) is about two brothers whose father tells them to go work in his vineyard. One tells his father that he will but doesn't do it. The other tells his father that he won't go but ends up working all day among the vines.

What does the parable son teach us? ›

The story of the prodigal son is a picture of God's love for us as His children. God's love for us does not depend on our faithfulness; it is unconditional. He loved us while we were still sinners. Though we are demanding and do not remain faithful, God is still our faithful and loving Father.

Which parable teaches us about obedience? ›

The Parable of the Nobleman: A Lesson in Obedience.

What is a short summary of Matthew 21? ›

In the future, Christ will come in power and judgment (Revelation 19:11–16). This time, His arrival is consistent with His role as a sacrificial Savior (Matthew 21:1–7). As Jesus rides toward the gates, the large crowd following Him is joined by even more people coming out of Jerusalem, who have heard He is arriving.

What does and lead us not into temptation mean in the Lord's Prayer? ›

By asking God to deliver us from evil, we acknowledge that we are helpless by ourselves to follow Jesus on the path of righteousness that he modeled for us.

What does Blessed are those who mourn they shall be comforted mean? ›

Though the death of a loved one is commonly the reason for mourning, this beatitude is referring to a mourning that lies even deeper within us. Jesus wants us to mourn our sin and the version of ourselves that was once ruled by the ways of the world.

What is the devotional of Matthew 21? ›

In Matthew 21, Jesus sees a fig tree full of beautiful leaves, a sign that it should be bearing fruit. But when He gets closer there's no fruit. The tree had all the outward signs of fruitfulness, but nothing below the foliage. Jesus cursed the tree, and it withered.

What is the prayer calling upon the Holy Spirit? ›

We stand before You, Holy Spirit, as we gather together in Your name. With You alone to guide us, make Yourself at home in our hearts; Teach us the way we must go and how we are to pursue it. We are weak and sinful; do not let us promote disorder.

What is the prayer that Jesus taught us wherein we utter for the coming of the kingdom? ›

“He said to them, 'When you pray, say: Father, hallowed be your name, your kingdom come Give us each day our daily bread. Forgive us our sins, for we also forgive everyone who sins against us. And lead us not into temptation. '”

What is the prayer before repentance? ›

Heavenly and Almighty God, I come before you humbled and sorrowful, aware of my sin, and ready to repent. Lord, forgive me for I have sinned before you. Wash away my sin, purify me, and help me to turn from this sin. Lead me to walk in your way instead, leaving behind my old life and starting a new life in you.

What prayer is the one that the Lord taught us to pray? ›

Jesus responds to His disciple's request with what we have come to refer to as “The Lord's Prayer”—a deeply beautifully and simple model of how to engage in conversation with God the Father. Most of us have memorized this prayer. It's repeated every Sunday in churches around the world.

How do I let the Holy Spirit take control? ›

How to Begin
 1. “Seek heavenly guidance one day at a time. ...
 2. “Sincere desire and worthiness invite the spirit of revelation into our lives.”
 3. “(1) Sincerely desire to receive the Holy Ghost, (2) appropriately invite the Holy Ghost into our lives, and (3) faithfully obey God's commandments.”

What are the 3 powerful prayers? ›

The prayer of protection. The prayer of transformation. The prayer of restoration.

How do I ask the Holy Spirit to help me? ›

Approach him with thanksgiving and ask for what you need, and above all ask him for the presence, strength, and guidance of the Holy Spirit. Lord, we praise and thank you for always providing and caring for us. Hear our prayer, and send us your Spirit to guide and strengthen us today. Amen.

How many times does Jesus tell us to pray? ›

In the Gospels:

Jesus emphasized the need to persevere in prayer, and by this, He meant that Christians ought to pray for at least two set times per day, during the day and at night. Notice in the following parable what the text says in verse 1 of Luke 18. He tells them how they should always pray.

What three things did Jesus say about prayer? ›

Jesus taught that we should say our personal prayers where we can be alone, if possible. He said that some people say the same words over and over when they pray. They do not really think about what they are saying. Jesus said that we should pray sincerely for what we need.

Where in the Bible does it say he will answer prayer? ›

Jesus taught, “Ask, and it shall be given you; seek, and ye shall find” (Matthew 7:7). When you are sincerely striving to obey God's commandments, He will give you answers to your prayers, and you will be ready to receive them. God “heareth the prayer of the righteous” (Proverbs 15:29).

Can I pray in my head? ›

You can pray in your head. God hears your silent prayers, because God is always with you and aware of what's happening in your life. Moreover, God has given you the... Praying in your head allows you to communicate with God without disturbing or distracting others around you.

What are the 4 R's of repentance? ›

R's of repentance: responsibility, regret, resolve, repair.

What are the 5 R's of repentance? ›

The 5 R's of Christianity: Repentance, Redemption, Restitution, Reconciliation, & Restoration. I would like to start a series of articles regarding what I believe are the 5 “r's” of Christianity. You may also refer to them as Christian essentials.

What are God's 3 answers to prayer? ›

I've heard it said that God answers prayers in one of three ways. God says “Yes,” and you receive what you ask for. God says “No,” and you have to accept it and move on. Or God says “Not Yet,” and you learn to be patient and wait.

What is the main prayer to God? ›

Our Father, Who art in heaven, hallowed be Thy name; Thy kingdom come; Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread; and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us; and lead us not into temptation, but deliver us from evil.

What was Jesus first prayer? ›

Jesus starts by saying, “Our Father who art in heaven, hallowed be thy name” (Matthew 6:9).

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Stevie Stamm

Last Updated: 01/03/2024

Views: 5625

Rating: 5 / 5 (80 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Stevie Stamm

Birthday: 1996-06-22

Address: Apt. 419 4200 Sipes Estate, East Delmerview, WY 05617

Phone: +342332224300

Job: Future Advertising Analyst

Hobby: Leather crafting, Puzzles, Leather crafting, scrapbook, Urban exploration, Cabaret, Skateboarding

Introduction: My name is Stevie Stamm, I am a colorful, sparkling, splendid, vast, open, hilarious, tender person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.